BirdViewing.com

BirdViewing.com (http://birdviewing.com/forums//index.php)
-   test (http://birdviewing.com/forums//forumdisplay.php?f=12)
-   -   Đào tạo kế toán thực tế 2020 accounting training (http://birdviewing.com/forums//showthread.php?t=4952)

dtktthn2020 03-08-2020 12:19 PM

Đào tạo kế toán thực tế 2020 accounting training
 
NHẬN CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ - HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - PHẦN MỀM KẾ TOÁN

PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA SME 2019 - FAST ACCOUNTING

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ GIẢNG VIÊN ĐÃ VÀ ĐANG GIẢNG DẠY MÔN KẾ TOÁN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

https://daotaoketoanthuehanoi.files....-thuc-te-1.jpg

CHỮ KÝ SỐ - HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (Bản quyền chính thức, có hóa đơn GTGT)Hỗ trợ cài đặt, Hướng dẫn đào tạo sử dụng phần mềmHướng dẫn kê khai thuế, lên BCTC, quyết toán TNDN, TNCN nămTư vấn triển khai Phần mềm kế toán với đơn vị nước ngoài ... và nhiều hỗ trợ khác khi sử dụng các dịch vụ Inbox Và kết bạn Zalo để tham gia vào nhóm hỗ trợ 24/24 với các thành viên: kế toán thuế, hóa đơn điện tử, chữ ký số, tư vấn hồ sơ thủ tục luật doanh nghiệp, phần mềm kế toán, nhé các bạn

dtktthn2020 03-09-2020 02:45 AM

Inbox kết bạn Zalo để tham gia vào nhóm hỗ trợ 24 /24 với các thành viên: kế toán thuế, hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, chữ ký số, tư vấn hồ sơ thủ tục luật doanh nghiệp nhé các bạn


All times are GMT -4. The time now is 12:19 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.